Vita

 • geboren op 23 juli 1953 in Südcoldinne (Ostfriesland, Duitsland)

 • studie protestantse theologie in Bethel, Kampen en Münster
 • het 1e  theologische examen in Hannover 1978
 • leervicariaat in Stockholm (Zweden) en in Kirchweyhe bij Bremen
 • het 2e theologische examen in Rotenburg 1980
 • ordinatie tot het kerkelijk ambt 1981

 • gemeentepredikant in Steinau u. Odisheim (Landkr. Cuxhaven) 1981-1985 en in Osnabrück 1985-1990
 • ziekenhuispastor (psychiatrie) in het LKH Osnabrück 1990-1997
 • promotie 1995 in Marburg
 • habilitatie 2003 in Oldenburg

 • klinische pastorale vorming (KPV) 1985 in Hannover
 • opleiding existentiële analyse / logotherapie 1985-88 in Hamburg,       
 • certificaat van de DGLE 1988
 • bevoegdheid tot uitoefenen van de geneeskunde op het deelgebied van de psychotherapie op grond van het Duitse Heilpraktikergesetz 1996
 • Europees certificaat voor psychotherapie (ECP) 2000
 • certificaat pastorale psychologie DGfP (sectie dieptepsychologie) 2003

 • als therapeut werkzaam in eigen praktijk in Oldenburg 1997-2001,
 • tevens postdoc-onderzoeker en lector aan de universiteit te Oldenburg
 • universitair docent praktische theologie in Groningen 2001-2002
 • universitair docent praktische theologie (met bijzondere aandacht voor pastoraat, pastorale psychologie, homiletiek) in Kampen 2002-2013
 • privaatdocent godsdienstpedagogiek (met bijzondere aandacht voor de thematiek ‘religie in de biografie’) in Oldenburg sinds 2003
 • leerstoelhouder praktische theologie aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel sinds zomer 2013