„Wort und Hörer. Beispiele homiletischer Perspektiven“

[= Woord en hoorder. Voorbeelden van homiletische perspectieven]

Münster (LIT) 2007, 151 blz.; reeks: Homiletische Perspektiven Bd. 5
(samen met G. Bitter:)


De termen  ‘Woord’ en ‘hoorder’ benoemen de twee polen waartussen het preek­gebeuren zich afspeelt. De bijdragen aan deze bundel nemen vanuit verschillende perspectieven vragen rond het te verkondigen Woord in het vizier evenals vragen rond de hoorder: welke (o.a. psychologische) voorwaarden moeten vervuld zijn dat hij tot ‘hoorder van het Woord’ (Rahner) kan worden? En hoe moeten deze voorwaarden theologisch geduid worden?