„Spiritualität und Lebensdeutung einer jungen Hexe. Qualitative Analyse einer biographischen Erzählung“

[= Spiritualiteit en levensduiding van een jonge heks. Kwalitatieve analyse van een biografische vertelling]

Münster (LIT) 2007, 138 blz.; Reihe „Religion und Biographie“ 

De religie met behulp waarvan iemand zijn leven vorm en betekenis geeft, is meestal voor een groot deel het resultaat van de religieuze opvoeding die hij gekregen heeft. Gezin, school en kerk zijn de voornaamste plekken waar religie wordt overgedragen. Maar hoe ziet een ‘religie zonder voorafgaand religieus onderwijs’ eruit? In dit boek wordt het levensverhaal beschreven en geanalyseerd van een jonge vrouw die zoveel mogelijk los van de invloed van opvoedende en onder­wijzende instanties haar eigen religieuze resp. spirituele weg gezocht en uiteindelijk als (onorthodoxe) moderne heks gevonden heeft.