Heute von „Sünde“ sprechen / nicht sprechen?

Praktisch-theologische Untersuchungen im Kontext von Kirche, Sonderschule und Jugendgefängnis

[Vandaag de dag over ‘zonde’ spreken / niet spreken? – Praktisch-theologi­sche verkenningen in de context van kerk, speciaal onderwijs en jeugddetentie]

Münster (LIT) 2009, 101 blz., reeks: Praktische Theologie interdisziplinär
(samen met Erna Zonne:)


Wie over schuld en vergeving theologisch passend wil (s)preken, moet weten, welke gedachten, gevoelens en gedragingen dat bij mensen oproept. Dit wordt door de auteurs aan de hand van drie praktijkvoorbeelden (liturgiek, school voor speciaal onderwijs, jeugdgevangenis) onderzocht en praktisch-theologisch ter discussie gesteld.