Hartstocht voor het mogelijke.

Praktisch-theologische verkenningen opgedragen aan Evert Jonker.

[= Passion for the Possible. Explorations in practical theology, dedicated to Evert Jonker]

Bergambacht (uitgeverij 2VM) 2011.
Erik Asscher, Heye Heyen, Hanneke Schaap-Jonker (eds.)


Deze feestbundel is als blijk van waardering door collega’s en oud-collega’s aan Evert Jonker aangeboden bij zijn afscheid van de Protestantse Theologische Universiteit vestiging Kampen als hoogleraar Praktische Theologie. Hij bevat ruim twintig bijdragen over de werkwoorden waarnemen, vertolken, leren en hopen als dimensies in de praktische Theologie. Die werkwoorden laten zien dat de Praktische Theologie een wetenschap is die de wereld verkent met het oog op het Rijk dat komt. De bijdragen belichten Jonkers visie op deze werkwoorden, plaatsen de visie in een breder perspectief of borduren erop voort, met als doel de hartstocht levend te houden. Er is inmiddels een tweede druk verschenen.