„Er erquicket meine Seele“

Predigten im Kontext von Psychiatrie und Psychotherapie

[‘Hij verkwikt mijn ziel’ – preken in de context van psychiatrie en psychotherapie]

Osnabrück (Rasch) 2000, 114 S.

Een psychische aandoening heeft allerlei gevolgen, ook wat het vragen en zoeken op religieus gebied betreft. De hier verzamelde preken, door de auteur in een ziekenhuis voor psychiatrie en psychotherapie gehouden, doen geen beroep op vroomheid of moraal of op de wil om gezond te worden. Zij verkondigen veeleer een goddelijk jawoord dat voor iedereen zonder voorwaarde geldig is.

Daarmee geeft de auteur tegelijk een voorbeeld om te laten zien wat in de context van veelsoortige therapeutische aanbiedingen de specifieke bijdragen van een christelijke verkondiging kan zijn.