Home

Professor dr. Heye Heyen

Hoogleraar praktische theologie
aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel,
Privaatdocent godsdienstpedagogiek in Oldenburg (Duitsland)
Praktijk voor logotherapie (zingerichte psychotherapie) in Oldenburg (Duitsland)

Prof. dr. Heye Heyen ist hoogleraar praktische theologie aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel. In zijn onderwijs en onderzoek besteedt hij bijzondere aandacht aan pastoraat, pastorale psychologie en homiletiek.

Hij is tevens als privaatdocent verbonden aan de universiteit te Oldenburg (Duits­land). Daar geeft hij onderwijs en doet onderzoek in het vak godsdienstpedagogiek met bijzondere aandacht voor de thematiek ‘religie in de biografie’.

Hij is gewoon lid van het Duitse genootschap voor pastorale psychologie (Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie, DGfP), sectie dieptepsychologie: counselor en supervisor.

Hij bezit het Europese Certificaat voor Psychotherapie (ECP) en is bevoegd tot het uitoefenen van de geneeskunde op het deelgebied van de psychotherapie op grond van het Duitse Heilpraktikergesetz.

Voorheen is hij werkzaam geweest als gemeentepredikant, als pastor in een psychiatrisch ziekenhuis en als therapeut in een eigen praktijk.